همشهریان گرامی؛ اگر بانوی توانمند و شایسته تقدیری را در حوزه های مختلف اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، هنری، ورزشی، اقتصادی و ... می شناسید، لطفا اطلاعاتشان را در این صفحه بارگذاری کنید تا علاقمندان شرکت در جشنواره البرز بانو بتوانند این عزیزان را به عنوان سوژه فیلم خود انتخاب کنند.


photo
مادر نمونه البرزی

ارتقا و بازآفريني ارزش‌هاي قداست‌ آميز مادر از منظر خانوادگي، اجتماعي و فرهنگي، تببين و تاثير نقش مادران در ساختن جامعه‌اي ايده آل، پُر رنگ كردن مسئوليت‌هاي جامعه به ويژه فرزندان در قبال حقوق مادران، آموزش مسئوليت‌هاي خطير مادري به زنان جوان در قبال فرزندان و رفتار متقابل آنان نسبت به مادران در زمره اين اهداف هفت گانه است.هیئت داوری