فیلم پرستوی ناجی


 

فیلم کوتاه پرستوی ناجی به کارگردانی ایمان هنرکار درباره بانوی آتش نشانی به نام منصوره جوانمرد ساخته شده است. این فیلم از برگزیدگان نخستین جشنواره فیلم کوتاه البرز بانو می باشد.
هیئت داوری