نغمه


 

فیلم کوتاه «نغمه» از آثار شرکت کننده در نخستین جشنواره فیلم کوتاه البرز بانو به کارگردانی مهدی فراهانی راد درباره زندگی خانم نغمه مستشار نظامی است که توانسته اند در ادبیات و در حوزه شعر افتخارات زیادی کسب کنند.
هیئت داوری