بانوان محور اصلی تشکیل فرهنگ ایرانی اسلامی در کشور محسوب می شوند

بانوان محور اصلی تشکیل فرهنگ ایرانی اسلامی در کشور محسوب می شوند
مراسم رونمایی از پوستر جشنواره فیلم کوتاه البرز بانو در سالن شهدای دولت استانداری برگزار شد.


بانوان محور اصلی تشکیل فرهنگ ایرانی اسلامی در کشور محسوب می شوند

به گزارش ارتباطات و امور بین الملل سازمان، علیرضا رحیمی معاون شهردار و رئیس سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شعرداری کرج گفت: موضوع بانوان و تاثیر آن در ایجاد،  بستر سازی و رشد فرهنگ در نهاد خانواده منجر به تشکیل فرهنگ ایرانی اسلامی خواهد شد. وی خاطر نشان کرد: با توجه به ابعاد روحی و ظرافت شخصیتی، بانوان میتوانند در حوزه های مدیریتی و اجرائی و خانواده نقش آفرینی نمایند.

معاون شهردار در مورد اهداف اصلی جشنواره البرز بانو اظهار کرد: معرفی زنان توانمند و شاخص استان البرز یکی از اهداف این جشنواره می باشد، زیرا قطع به یقین برای بانوان در کرج اقداماتی صورت گرفته تا فعالیت های انجام گرفته توسط بانوان را متجلی کنیم و موجبات تشویق و ترغیب این قشر عظیم و محترم در جامعه را فراهم نمائیم.

علیرضا رحیمی با انتقاد از برخی دیدگاه ها، که صرفا به جنبه های منفی استان البرز پرداخته اند هدف دیگر این جشنواره را معرفی ظرفیتهای بالقوه کرج بیان کرد و از رسانه ها خواست با انتشار موفقیتهای استان در تمامی حوزه ها از قبیل رویدادهای ورزشی، فرهنگی و هنری که به جرات می توان گفت در سطح کشور سرآمد هستیم، ما را یاری نمایند.

معاون شهردار گفت: مجموعه مدیریت شهری خود را موظف به همکاری همه جانبه با مدیرکل امور بانوان و خانواده  استانداری البرز دانسته و با اشاره به آغاز فرآیند مثبت گردهمائی بانوان با عنوان "توبان" از ابتدای سال اظهار داشت: موضوع کسب و کار زنان سرپرست خانوار، به صورت جدی در حال پیگیری است و با توجه به حضور متخصصان در این حوزه و همچنین در بخش خانواده و تربیت فرزند با برگزاری همایشهای تخصصی شاهد رشد بسزائی می باشیم.


برچسب ها :


بانوان محور اصلی تشکیل فرهنگ ایرانی اسلامی در کشور علیرضا رحیمی معاون شهردار رئیس سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شعرداری کرج اهداف اصلی جشنواره البرز بانو مریم اسماعیلی فرد

کلمات کلیدی :

بانوان محور اصلی تشکیل فرهنگ ایرانی اسلامی در کشور


هیئت داوری