زن
زن

 
فیلم کوتاه «زن» از آثار شرکت کننده در نخستین جشنواره فیلم کوتاه البرز بانو به کارگردانی هانیه کریمی درباره زندگی ماهرخ فلاحی است که توانسته اند در کارآفرینی در رشته ی دامپروری موفقیت کسب کنند.هیئت داوری