Alternate Text
دومین جشنواره فیلم کوتاه البرز بانو کلید خورد

آغاز به کار دومین دوره جشنواره فیلم البرز بانو با هدف معرفی زنان شاخص و توانمند استان البرز

توجه ویژه استاندار البرز جایگاه بانوان در مناصب مدیریتی البرز به نسبت بانوان را ارتقا داد

براساس آمارهای انتشار یافته به گزارش معاونت زنان و خانواده رییس جمهور البرز جزو استان های برتر کشور در انتصاب بانوان در پست های مدیریتی به نسبت آقایان قرار گرفت.هیئت داوری